Om Charlotte Wiegand

Om Charlotte Wiegand

Kursuscenteret Emilielunden drives af Charlotte Wiegand, som blev uddannet beklædningsformgiver i 1987.

Jeg har siden endt uddannelse arbejdet udelukkende indenfor mit fag, og
har blandt andet undervist på Tekstilskolen i Holte, Teknisk skole i Ishøj og Håndarbejdets Fremmes Seminarium i København.
Jeg har sideløbende med Emilielunden haft skrædderi og designet og fremstillet kvindebeklædning bla. brude – og selskabstøj, og her har i en årrække ud over mig været ansat en skrædder.

I foråret 2002 flyttede jeg til Møn på en ældre gård, med drømmen om at etablere en virksomhed med fokus på de tekstile fag. Hvor kvalitet og det gode håndværk skulle være i højsæde i alle aspekter af virksomheden. Og hvor man skulle have mulighed for at fordybe sig på længerevarende kurser.

Det første år blev gården renoveret, som indtil da havde været brugt som landbrug.
Gården er bygget i 1926 efter princippet “Bedre Byggeskik”, hvilket der gennem renoveringen har været meget vigtigt at holde i hævd.

I 2003 åbnede vi med de første hold i syning og konstruktion, og siden har Emilielunden vokset sig større og større. Og vi har i dag kurser næsten dagligt med deltagere fra hele Danmark, Skandinavien og Europa.

Jeg har i de år jeg har været på Møn været primus motor for et væld af arrangementer, som alle på forskellig vis har belyst de tekstile fag, mode , design og håndværket.
Det har blandt andet været forskellige modeshows, foredrag, studieture i ind – og udland, afholdelse af design kursus for unge med legat af Møns bank samt afholdt Åbent Hus på Emilielunden.

Jeg har siden 2010 været medlem af Skrædderlauget.